1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

НҮҮР

2017.02.23. ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА:

2017.02.23 ur dungiin geree12017.02.23-ны өдөр төсвийн шууд захирагч менежертэй, менежер төрийн жинхэнэ албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. Нийт алба хаагчиддаа ажлын амжилт хүсье.

Дэлгэрэнгүй...

2017.02.23. АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙЖ ЗӨРЧИЛГҮЙ САНАЛ ДҮГНЭЛТ ӨГЛӨӨ:

Аймгийн Аудитын газраас  2016 оны 12 дугаар сарын 31-нийөдрөөрх дуусгавар болсон, аккруэл сууриар бэлтгэгдсэн, жилийн эцсийнсанхүүгийн тайланд Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1-тзаасан бүрэн эрхийнхээ дагуу аудит хийж “Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, мөнгөн гүйпгээ, цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, илчлэл тодруулга, холбогдох хууль, УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн Сангийн сайдын баталсан заавар, журмуудын дагуу матёрйаллаг алдаагүй, үнэн зөв, шударга илэрхийлэгдсэн байна.” Гэсэн санал дүгнэлт өглөө.

Дэлгэрэнгүй...

2017.02.21. УУЛ УУРХАЙН ЖИШИГ СУРГУУЛЬ, ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА:

2017.02.21 ptk surgalt1Политехник коллежийн хүсэлтээр  “Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд  эрүүл ахуйн зохистой дадал нэвтрүүлэх”, “Хоолны газрын технологи үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага”, “Мах, махан бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, баталгаажилт, хадгалалт” сэдвээр тус сургуулийн 10 ажилтанг хамруулан сургалт зохион байгуулав. Сургалтын явцад харилцан ярилцаж, сонирхсон асуултанд хариулт өгөн, ном, зөвлөмжөөр хангалаа.

Өргөдөл гомдлын мэдээ

2016 оны 1-р улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ…

2016 оны 2-р улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ…

2016 оны 3-р улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ…

2016 оны өргөдөл гомдлын мэдээ…

ААНБ-аас ирүүлсэн өргөдөл гомдол…

Санал асуулга

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ТУХАЙ

yurunhiilugch

muih

muzg

mhyug

niislel mhg

5

hashom

gsa web

oron nutgiin hugjliin bodlogiin barimt bichig

GoogleFacebookTwitterYoutube