Saturday, December 7, 2019
Нүүр Зөвлөгөө

Зөвлөгөө

Засмал замд 50 метрээс дотогш хариулгагүй мал байлгахыг хориглоно.

Монгол улсын Замын хөдөлгөөний тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23.7 -д 23.7. Суурин газрын гаднахь засмал замаар малыг зорчих хэсгийн дагуу тууж явахыг хориглоно. Засмал замд...

Сурагчдын ширээ, сандал, цүнхний эрүүл ахуйн стандарт болон зөвлөмж

 Сурагчдын ширээ, сандал, цүнхний эрүүл ахуйн стандарт болон зөвлөмж Ширээ сандлын стан­дарт ЕБС-ын сургалтанд хэрэглэгдэх ширээ, сандлын хэмжээ MNS 6582: 2016 стандартаар тогтоож өгсөн. Ширээ сандлын хувьд...

Болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлж ажиллахыг зөвлөж байна

Лифт, эскалатор угсралт, засвар үйлчилгээ хариуцагч байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд “Төрийн хяналт шалгалтын тухай”, “Захиргааны хариуцлагын тухай”, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай”,...

Лифт эзэмшигч, ашиглагч байгууллагуудад өгөх зөвлөмж

Лифт ашиглагч, эзэмшигч, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд “Төрийн хяналт шалгалтын тухай”, “Захиргааны хариуцлагын тухай”, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай”, “Барилгын тухай”,...

Газардуулах байгууламж таны амь насыг хамгаална

Цахилгаан тоноглолын их бие, хийцийн металл хэсгүүд хэвийн үед хүчдэлгүй байдаг боловч хэвийн бус горим үүсэх, алдаатай холболт, бороо, ус, чийг, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2019 . 12
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31