Нүүр Хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтын мэдээ

Шинэ жилийн баяраар нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулах зоогийн газруудад урьдчилан сэргийлэх хяналт...

Хяналтанд  7 аж ахуйн нэгжийг хамруулан газар дээр нь 7 зөрчлийг арилгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, дотоод хяналтыг сайжруулах, хоол хүнснээс шалтгаалах хордлого,...

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллав

Говьсүмбэр аймгийн Прокурорын газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас тус тус ирүүлсэн албан бичиг, иргэдийн өргөдөл гомдлын дагуу Сүмбэр сумын 4 дүгээр баг Алсын...

Малын гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх ажлын хүрээнд хяналтын цэг байгуулан ажиллаж байна

Засгийн газрын 2017 оны 287 дугаар тогтоол, Амгийн засаг даргын А/314 дугаар захирамжийн дагуу малын гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх ажлын хүрээнд хүн, мал, тээврийн...

Урьдчилан сэргийлэх хяналт тавьж ажилласан тухай

Ус-ду ОНӨҮГ-ын уурын зуухны халаалтын тогооны шинэчлэл, өргөтгөлийн барилгын ажлын явц, аюулгүй ажиллагаа, тоног төхөөрөмжийн чанар байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт тавьж, нөхцөл байдлыг тодруулав. Ус-Ду...

Шинээр үйл ажиллагаа эрхлэгч Бүрэн урлан ХХК-ийн үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/161 тоот удирдамжийн хүрээнд Бүрэн урлан ХХК-ийн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэв. Тус компани нь...

Эргүүл шалгалт хийлээ

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/259 тоот захирамжийн дагуу Мэргэжлийн хяналтын газраас хуваарийн дагуу 2017 оны 11 дүгээр...

Ус-Ду ОНӨҮГ-ын нийгмийн хамгааллын үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ

Байгууллагын хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Ус-ду ОНӨААТҮГ-ын нийгмийн хамгааллын үйл ажиллагаанд Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Б.Отгонсүрэн зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэв. Зөвлөн туслах үйлчилгээ...

Орон нутгийн авто замын сангийн төвлөрүүлэлт, зарцуулалтын байдалд тандалт судалгаа хийлээ

МХЕГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Говьсүмбэр аймгийн “Орон нутгийн авто замын сан”-гийн төвлөрүүлэлт, зарцуулалтын байдлыг тогтоох, орон нутгийн авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын болон...

“Шивээ овоо” ХК-ийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын мэдээлэл

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2017 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хөдөлмөр, нийгэм хамгаалал, байгаль орчин, геологи уул уурхай, хэмжил зүй, эрүүл ахуй халдвар...

Цэвэрлэх байгууламжид хяналт шинжилгээ хийсэн тухай

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу МХЕГазрын даргын баталсан 0196 тоот удирдамжаар цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаанд шинжилгээтэй хяналтыг 2017 оны 2-р улиралд...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2018 . 02
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
     

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ ХҮСЭЛТ