Нүүр Хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтын мэдээ

Орон нутгийн авто замын сангийн төвлөрүүлэлт, зарцуулалтын байдалд тандалт судалгаа хийлээ

МХЕГ-ын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Говьсүмбэр аймгийн “Орон нутгийн авто замын сан”-гийн төвлөрүүлэлт, зарцуулалтын байдлыг тогтоох, орон нутгийн авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын болон...

“Шивээ овоо” ХК-ийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын мэдээлэл

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2017 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хөдөлмөр, нийгэм хамгаалал, байгаль орчин, геологи уул уурхай, хэмжил зүй, эрүүл ахуй халдвар...

Цэвэрлэх байгууламжид хяналт шинжилгээ хийсэн тухай

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу МХЕГазрын даргын баталсан 0196 тоот удирдамжаар цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаанд шинжилгээтэй хяналтыг 2017 оны 2-р улиралд...

Ундны усны чанар, аюулгүй байдалд хяналт шинжилгээ хийв

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2017 оны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу МХЕГ-ын даргын баталсан 01/ 51 тоот удирдамжаар хүн амын ундны усны чанар, аюулгүй байдалд 1-3-р...

Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн үйл ажиллагаанд хийсэн төлөвлөгөөт шалгалтын мэдээ

Байгууллагын 2017 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу газрын даргын баталсан 09/47 тоот удирдамжаар Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн үйл ажиллагаанд Боловсрол, Эрүүл ахуй...

Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагаанд хийсэн төлөвлөгөөт шалгалтын мэдээ

Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГ-ын үйл ажиллагаанд хийх хамтарсан, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 2017 оны 9-р сарын 13-наас 15-ны хооронд Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, Байгаль орчин, Хөдөлмөр,...

Beibentruck ЗСҮТ-ийн үйл ажиллагаанд хийсэн төлөвлөгөөт шалгалтын мэдээ.

“Петротрак” ХХК-ийн Beibentruck ЗСҮТ-ийн үйл ажиллагаанд хийх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч гүйцэтгэж, шалгалтын дүнг...

Төлөвлөгөөт шалгалт хийж, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн тухай

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2017 оны 9-р сарын 28-30-ны өдрүүдэд “Бодьзам” ХХК-ний Оргил, “Шивээ  мөнгөн ундарга” ХХК-ний хоолны...

Хяналт шалгалтын үр дүнд дутуу олгосон цалин хөлс, ажилгүйдлийн тэтгэмжийг нөхөн олгуулж, иргэдийн хохирлыг...

   Говьсүмбэр аймгийн 1 дүгээр багт үйл ажиллагаа явуулж буй Адил оч ХХК-д ажиллаж байсан нэр бүхий иргэдээс ирүүлсэн “...цалин хөлс дутуу олгогдсон, ажил...

ААНБ-ын хүсэлтээр зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ

          Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/161 тоот удирдамжийн хүрээнд, Эм Си Си Ти ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тус...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2017 . 11
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30