Нүүр Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

2017 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Манай байгууллагад 2017 оны гуравдугаар улирлын байдлаар иргэнээс 65, байгууллагаас 58 өргөдөл гомдол ирсэн байна. Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 122 буюу 99.1 хувийг хугацаанд...

2016 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Манай байгууллагад 2016 оны жилийн эцсийн  байдлаар иргэнээс 75, байгууллагаас 101, байгууллагын ажилтнуудаас 48  , нийт 224 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт ирүүлснээс  утсаар 14, байгууллагын...

2017 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

         Манай байгууллагад 2017 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар иргэнээс 35, байгууллагаас 45 өргөдөл гомдол ирсэн байна. Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 73 буюу 91,2 хувийг хугацаанд...

2017 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Манай байгууллагад 2017 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар иргэнээс 14, байгууллагаас 29 өргөдөл гомдол ирсэн байна. Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 34  буюу 79.07 хувийг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2017 . 11
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30