Sunday, November 17, 2019
Нүүр Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

МХГ-ын өргөдөл гомдол, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан...

МХГ-ын өргөдөл гомдол, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн...

2017 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Манай байгууллагад 2017 оны гуравдугаар улирлын байдлаар иргэнээс 65, байгууллагаас 58 өргөдөл гомдол ирсэн байна. Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 122 буюу 99.1 хувийг хугацаанд...

2017 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

         Манай байгууллагад 2017 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар иргэнээс 35, байгууллагаас 45 өргөдөл гомдол ирсэн байна. Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 73 буюу 91,2 хувийг хугацаанд...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2019 . 07
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31