Лхагва, 12 сар 12, 2018
Нүүр Цаг үе, үйл явдал

Цаг үе, үйл явдал

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ СОРИЛ БОЛЛОО

“Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” Засгийн газрын тогтоолын хүрээнд төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Төрийн албаны зөвлөлөөс хамтарсан 7...

 АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

 АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР  “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд байршуулсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна. Зарлагдаж буй...

Ерөнхий боловсролын сургуулиудад өдөрлөг зохион байгууллаа

“Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад - иргэн таны оролцоо” аяны хүрээнд ерөнхий боловсролын 1, 5 дугаар сургуулийн сурагчдад хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй хэрэглээний талаар зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг өгөх зорилгоор “Хүнсний аюулгүй байдалд - Иргэн таны оролцоо” сэдэвт...

Өдөрлөг зохион байгуулж 5 аж ахуйн нэгжид 1 удаа үнэ төлбөргүй шинжилгээ хийлгэх эрхийн...

"Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад иргэн таны оролцоо" сарын аяны хүрээнд МХГ-ын итгэмжлэгдсэн лаборатори, ХХААГ-тай хамтран Балдан засаг худалдааны төвд өдөрлөг зохион байгуулав. Өдөрлөгийн хүрээнд иргэдэд хүнсний бүтээгдэхүүн сонгох, бүтээгдэхүүний хаяг шошго, хугацааг унших  талаар...

“Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад –Иргэн таны оролцоо” аяны хүрээнд салбарын сургалт зохион байгууллаа.

Аймгийн ЗДТГ, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Аялал жуулчлалын холбоотой хамтран 2018-10-19-ний өдөр Аймгийн хэмжээний худалдаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн, нийтийн хоол, хүнсний худалдаа үйлчилгээ, зочид буудал, жуулчны баазын албан хаагчдыг хамруулан танхимын сургалтыг...

“Хүнсний аюулгүй байдал-Иргэн таны оролцоо” сарын аяны хүрээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ

“Хүнсний аюулгүй байдал-Иргэн таны оролцоо” сарын аяны хүрээнд МХЕГ-аас ирүүлсэн 2018 оны 10 дугаар сарын 09---ний өдрийн 02/246 тоот удирдамжийг үндэслэн хүнсний үйл ажиллагаа эрхлэгчид болон хүүхдийн байгууллагын багш нарын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх...

Боловсролын байгууллагын удирдлагууд, эмч нарт сургалт зохион байгууллаа

МХЕГ-аас зохион байгуулж буй “Хүнсний аюулгүй байдал-Иргэн таны оролцоо” сарын аяны хүрээнд ЭМС-ын 2017 оны 328 тоот тушаалаар батлагдсан “Хоол хүнсээр дамжих өвчний үеийн хариу арга хэмжээ авах журам”, уг журмыг хэрэгжүүлэх явцад илэрч...

Сарын аян зохион байгуулж байна.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас хүнсний баталгаат байдлыг сайжруулах зорилгоор улсын хэмжээнд 2018 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл “ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД-ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО” сэдэвт сарын аяныг зохион...

“Хүнсний аюулгүй байдалд иргэн таны оролцоо” аяны хүрээнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх...

Аймгийн хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүдэд эрх зүйн мэдлэг олгох зорилгоор 2018 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр танхимын сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг МХГ-ын...

АЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс сургалт зохион байгууллаа

2018 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдөр Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсээс Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам, мэдээ тайлан гаргахад анхаарах...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2018 . 11
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30