Sunday, March 24, 2019
Нүүр Сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж

Сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж

Орон нутагт хүүхэд хамгааллын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах зорилгоор аймгийн Засаг...

Засгийн газрын 2018 оны 19 дүгээр тогтоол, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны А/71 дүгээр тушаалын хэрэгжилтийг хангуулахаар Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга 2019 оны...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2019 . 01
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31