Friday, April 10, 2020
Нүүр Асуулт хариулт

Асуулт хариулт

ХҮНСНИЙ ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

1.А:Дэлгүүрүүдэд зарж байгаа хүнсний барааны хугацаан дээр хэн хяналт тавихын бол оо ? Хугацаа нь дуусчихаад байхад зараад байгаа дэлгүүр байна. (https://www.facebook.com/gsa.mhg/comment -Заяа Баярмагнай 2017.09.13) -Сайн...

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр Би ажил олгогчийн зүгээс ажилчидтайгаа хөдөлмөрийн гэрээ шинээр байгуулах гэсэн юм. Хөдөлмөрийн гэрээнд ямар нөхцлүүд байх шаардлагатай вэ? Хууль тогтоомжинд нийцүүлэн...

НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Нийгмийн даатгал нь ямар хэлбэртэй вэ? Хэрхэн яаж даатгалд хамрагдаж, ямар журмаар даатгуулах вэ? Нийгмийн даатгал нь Заавал даатгуулах, Сайн дураар даатгуулах гэсэн 2 хэлбэртэй...

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Бат: Сайн байна уу байгаль хамгаалагч аа. Танаас хэдэн зүйл тодруулах гэсэн юм. Байгаль хамгаалагч: Тэр бололгүй яахав. Бат: Ан амьтан агнах, түүний түүхийг эдийг худалдах, худалдан авахад зөвшөөрөл...

ЭРҮҮЛ АХУЙ ХАЛДВАР СУДЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Асуулт: Хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол ямар ач холбогдолтой вэ Хариулт:Хүнсний барааны сав баглаа боодол нь барааг тээвэрлэх хадгалах, худалдах явцад чанарыг хамгаалах гол ач...

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Асуулт 1:Эрүүл мэндийн ямар тусламж үйлчилгээ нь төлбөртэй байдаг вэ? Хариулт: Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 277 тоот тушаалд заасны дагуу эрүүл мэндийн дараах тусламж...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2020 . 03
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31