Friday, April 10, 2020
Нүүр Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

2019 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 10-р сар

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2020 . 03
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31