Sunday, November 17, 2019
Нүүр Хүний нөөцийн ил тод байдал

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон...

Улсын хэмжээнд Төрийн албаны ерөнхий шалгалт  зарлагдаж байгаатай холбогдуулан Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх...

 АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

 АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР  “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2019 . 07
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31