Tuesday, February 25, 2020
Нүүр Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Дотоод сургалт зохион байгууллаа.

       Тус газрын Хүний нөөц, хууль эрхзүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Т.Отгонтамир байгууллагын нийт албан хаагчдад Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн...

Хонгорхон цэцэрлэгээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу сургалт зохион байгууллаа.

Хонгорхон цэцэрлэгээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2020.01.10-ны өдөр МХГ-ын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ж.Оюунчимэг, Боловсролын хяналтын улсын байцаагч Т.Мөнгөнчимэг нар 6.1...

МХЕГ-аас  эрх олгогдсон орон тооны бус улсын байцаагчидтай хамтарсан уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулав.

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль болон салбарын хуулийн хүрээнд Мал эмнэлэгийн газар, Автотээврийн газар, сумдын ЗДТГазарт МХЕГазраас тусгайлан эрх авсан улсын /ахлах/ байцаагч ажиллаж...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2019 . 12
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31