Friday, April 10, 2020

Сургалтын баг

Дотоод сургалт зохион байгууллаа.

       Тус газрын Хүний нөөц, хууль эрхзүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Т.Отгонтамир байгууллагын нийт албан хаагчдад Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн...

Хонгорхон цэцэрлэгээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу сургалт зохион байгууллаа.

Хонгорхон цэцэрлэгээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2020.01.10-ны өдөр МХГ-ын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ж.Оюунчимэг, Боловсролын хяналтын улсын байцаагч Т.Мөнгөнчимэг нар 6.1...

МХЕГ-аас  эрх олгогдсон орон тооны бус улсын байцаагчидтай хамтарсан уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулав.

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль болон салбарын хуулийн хүрээнд Мал эмнэлэгийн газар, Автотээврийн газар, сумдын ЗДТГазарт МХЕГазраас тусгайлан эрх авсан улсын /ахлах/ байцаагч ажиллаж...

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Төрийн болон Төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг сайжруулах, Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа, шилэн хяналтын цахим систем, объектын эрсдэлийн үнэлгээний талаар мэдээлэл...

ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН АСУУДЛААРХ СУРГАЛТ БОЛЛОО.

МҮЭ-ийн Хол бооноос Европын холбооны “Монгол Улсад ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх төсөл” (SECiM)-ийн санхүүжилтээр “Зохистой хөдөлмөр-ҮЭ-ийн зорилт, үйл ажиллагаа” сэдэвт 2 өдрийн сургалтыг...

Ерөнхий боловсролын сургуулийн Нийгмийн ажилтан, дотуур байрны багш нарт салбарын сургалтыг зохион байгууллаа

2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудын Нийгмийн ажилтан, дотуур байрны багш нарын 7 ажилтанг хамруулан “Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал” сэдэвт...

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар, стандартыг боловсронгуй болгох чиглэл, хандлага сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгууллаа

2019 оны нэгдсэн төлөвлөгөө, худалдаа, үйлчилгээний салбарын хөгжил, хандлага, хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох чиглэл, стандарт хөгжүүлэлтийн талаар суурь мэдлэг өгч, бизнесээ өрөгжүүлэх...

Тод Ган ХХК-ний хоолны газрын ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа.

“ШИВЭЭ ОВОО” ХХК-ийн ажилтнуудын хоолыг нийлүүлдэг Тод Ган ХХК-ний хоолны газрын ажилтнуудад  1.10.1, 1.10.2 кодтой хяналтын хуудсыг ашиглаж дотоод хяналт зохион байгуулах 4 цагийн...

Цахим сургалт зохион байгуулав

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газартай хамтран ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэлийн тогооч, нярав, эмч, удирдах албан тушаалтнуудыг хамруулан “Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны илчлэг, тэжээллэг...

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Сүмбэр сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн сурагчдад Улаан бурхан, Салхин цэцэг, Гар хөл амны өвчин тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх,...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2020 . 03
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31