Сургалтын баг

Салбарын сургалт зохион байгуулав.

2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр Хөдөлмөр, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, Эмчилгээний чанар, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтуудаар аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа...

“ХУУЛИЙН ЗҮЙЛ ЗААЛТЫГ НЭГ МӨР ОЙЛГОЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЬЕ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын хэлтэстэй хамтран Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн зүйл заалтуудыг нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлыг хэлэлцэх,...

Мэргэжлийн хяналтын газраас “Сумдын байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагчдыг чадавхижуулах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх”...

Улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчдыг удирдлага арга зүй, мэдлэг мэдээллээр хангах, хяналт шалгалтын гүйцэтгэл, үр дүнг нэмэгдүүлэх, “Зөрчлийн тухай” хууль, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай” хууль...

Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан нийтийг хамарсан хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний арга хэмжээ зохион байгуулах...

Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан  нийтийг хамарсан хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж  буй  аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хяналт шалгалтаар илэрч буй зөрчлүүд, хоол хүнсээр...

Аж ахуй нэгж байгууллагын хүсэлтээр танхимын сургалтыг зохион байгууллаа

“Шивээ сервис” ХХК-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2017-11-29-ний өдөр ХЧСХ-ын улсын байцаагч Ф.Болорцэцэг “Зөрчлийн тухай хууль”, ААНБ-ын дотоод хяналт сэдвээр, ЭАХХХ-ын улсын байцаагч Б.Цэцэгмаа “Эрүүл...

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтийн дагуу сургалт зохион байгууллаа

Говьсүмбэр аймгийн Автотээврийн төвөөс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу  Beiben truck засварын төв, Авто тээврийн төвийн ажилтнуудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, сургалтанд хамрагдсан...

Архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд салбарын сургалтыг амжилттай...

Аймгийн ГХУССЗ-н 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2017-11-22-ны өдөр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн хэлтэс, ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс хамтран Архи...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2018 . 04
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ ХҮСЭЛТ