Лхагва, 12 сар 12, 2018

Сургалтын баг

АЛБА ХААГЧДАД “УГИЙН БИЧИГ ХӨТЛӨХ” ТАЛААР ДОТООД СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Монгол хүний эрүүл мэнд, удам угсааг нь хамгаалах, монгол хүн оршихуй зэрэг хүний хөгжлийн маш чухал арга зүй бол угийн бичиг хөтлөх юм. Иймд...

Гамшгаас хамгаалах сургалтанд хамрагдлаа

Аймгийн Онцгой байдлын газраас "Гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт, Гал түймрийн аюулгүй байдал, Гамшгаас хамгаалах тухай болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Мэргэжлийн ангийн дүрэм"-ээр...

Салбарын сургалт зохион байгуулав.

2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр Хөдөлмөр, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, Эмчилгээний чанар, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтуудаар аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа...

“ХУУЛИЙН ЗҮЙЛ ЗААЛТЫГ НЭГ МӨР ОЙЛГОЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЬЕ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын хэлтэстэй хамтран Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн зүйл заалтуудыг нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлыг хэлэлцэх,...

Мэргэжлийн хяналтын газраас “Сумдын байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагчдыг чадавхижуулах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх”...

Улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчдыг удирдлага арга зүй, мэдлэг мэдээллээр хангах, хяналт шалгалтын гүйцэтгэл, үр дүнг нэмэгдүүлэх, “Зөрчлийн тухай” хууль, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай” хууль...

Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан нийтийг хамарсан хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний арга хэмжээ зохион байгуулах...

Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан  нийтийг хамарсан хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж  буй  аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хяналт шалгалтаар илэрч буй зөрчлүүд, хоол хүнсээр...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2018 . 11
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30