Sunday, November 17, 2019

Ёс зүйн хороо

2019 оны төлөвлөгөө баталлаа

Төсвийн шууд захирагч менежерийн, менежер төрийн жинхэнэ албан хаагч, ажилтнуудын төлөвлөөг, төсвийн шууд захирагч байгууллагын ёс зүйн хороо, сургалтын баг, эрсдэлийн удирдлагын баг, дотоод...

Ёс зүйн хорооны 3 дугаар улирлын тайлан

1. Бичмэл тайлан 2. Сахилгын шийтгэл оногдуулсан байдал 3. Ёс зүйн зөрчлийн талаарх мэдээлэл

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2019 . 07
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31