Monday, July 22, 2019
Нүүр Хурлаас гарсан шийдвэр, хэрэгжилт

Хурлаас гарсан шийдвэр, хэрэгжилт

2017 оны жилийн эцсийн тайлан хэлэлцлээ

12 дугаар сарын 19-ний өдөр Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар улсын байцаагчид, алба хаагчдын 2017 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэж, алдаа оноогоо хэлэлцэж, цаашид...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2019 . 01
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31