Friday, April 10, 2020
Нүүр Хурлаас гарсан шийдвэр, хэрэгжилт

Хурлаас гарсан шийдвэр, хэрэгжилт

Газрын даргын зөвлөлийн 7 дугаар өргөтгөсөн хурлаар Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын дүнг хэлэлцүүллээ.   

     Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын зөвлөлийн хурлыг 2019 оны 07 дугаар хурлыг 2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр өргөтгөсөн байдлаар зохион...

2017 оны жилийн эцсийн тайлан хэлэлцлээ

12 дугаар сарын 19-ний өдөр Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар улсын байцаагчид, алба хаагчдын 2017 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэж, алдаа оноогоо хэлэлцэж, цаашид...

ЗӨВЛӨГӨӨ

ХУАНЛИ

2020 . 03
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31