2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Манай байгууллага 10 сард төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 20, зөвлөн туслах үйлчилгээ 11, гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт 11, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт 2, тандалт судалгаа 2-ыг гүйцэтгэж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн зөвлөмж 11, албан шаардлага 6, дүгнэлт 2-ыг, 16 иргэнд 452.9 мянган төгрөгийг нөхөн олгуулахаар улсын байцаагчийн акт 2-ыг тус тус үйлдэн хүргүүллээ. Иргэнээс ирүүлсэн 3, ААН-ээс ирүүлсэн 3, нийт 6 өргөдөл, хүсэлтийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт 2-ыг, зөвлөн туслах үйлчилгээ 1-ийг хийж гүйцэтгэсэн.

 

Мэдээг бэлтгэсэн: Б.Урангоо

Санал, сэтгэгдэл үлдээх хэсэг

Энд сэтгэгдэлээ бичнэ үү
Та нэрээ энэ хэсэгт бичнэ үү