2017 оны жилийн эцсийн тайлан хэлэлцлээ

0
340

12 дугаар сарын 19-ний өдөр Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар улсын байцаагчид, алба хаагчдын 2017 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэж, алдаа оноогоо хэлэлцэж, цаашид анхаарах асуудлуудаа тодорхойлов.