Мал эмнэлгийн хяналтын цэгийн мэдээ

0
639

Хүн, мал, тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн болон ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах, хяналт тавих зорилгоор 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мал эмнэлгийн хяналтын цэг байгуулан ажиллаж байгаа бил ээ. 2018 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн байдлаар нийт 559 зорчигч бүхий 251  тээврийн хэрэгсэл, үүнээс мах, түүхий эд ачсан 226 тээврийн хэрэгслээр 53958 кг /53,9 тн/ мах, 3655 ширхэг түүхий эд нэвтрэн өнгөрч, зөрчил бүхий 17 тээврийн хэрэгслийг буцаасан байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт файлаас үзнэ үү.