Хуулиа мөрдье – 21

0
930

“Хуулиа мөрдье-21” арга хэмжээний хүрээнд Цагдаагийн хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран Говьсүмбэр аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг архи согтууруулах ундаагаар үйлчлэх, худалдаалах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад холбогдох хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай”, “Зөрчлийн тухай” хуулиудыг сурталчлан ажиллаж байна. Мөн хяналтын явцад телевизд ярилцлага өглөө. Иргэд та бүхнийг “Хуулиа мөрдье-21” аяны хүрээнд зохион байгуулсан арга хэмжээнүүдийг бусдад хуваалцаж, https://www.facebook.com/profilepicframes холбоосоор орж “Хуулиа мөрдье-21” хүрээг сонгон нэгдэхийг уриалж байна. Гамшгийг бус, гайхамшгийг бүтээцгээе

Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар

Цахим хаяг: http://gs.inspection.gov.mn/