НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ОРОЛЦЛОО

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын алба хаагчид 2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр Найрамдал хотхоны 11-р байрнаас цааш Дэд станц, засмал замын хажуу хашлага хүртэлх талбайн ойр орчмын хог хягдлыг түүж, цэвэрлэлээ.