Томуу, томуу төст өвчний мэдээлэл

0
107

2018 оны 01 дүгээр сарын 29-нөөс 2 дугаар сарын 04-нийг хүртэлх хугацаанд аймгийн хэмжээнд томуу, томуу төст өвчний 48 тохиолдол  бүртгэгдсэн нь амбулаторийн үзлэгийн 3.7, түргэн тусламжийн дуудлагын 24 хувийг эзэлж байгаа ба өмнөх долоо хоногийн мөн үетэй харьцуулахад амбулаторийн үзлэг 0.6 хувиар буурч, түргэн тусламжийн дуудлага 0.4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Нийт бүртгэгдсэн Томуу, томуу төст өвчний 97.9 хувийг 0-15 насны хүүхдийн өвчлөл эзэлж байна. Насны ангиллаар нь авч үзвэл 0-11 сартайд 9.2%, 0-4 насанд 16.8%, 5-9 насанд 13% байна.