Эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдах ажилтны зөвлөгөөнд оролцлоо

0
78

Энэ сарын 07-ны өдөр зохион байгуулагдсан аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөнд оролцож 2017 онд эрүүл мэндийн байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын дүн, тулгамдаж буй асуудлууд, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал, 2018 онд хийгдэх хяналт шалгалтын талаар мэдээлэл хийлээ.