УРАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

0
914

“Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлье” сэдэвт богино хэмжээний видео /шторк/ бүтээлийн уралдаанд урьж байна.

Шагналын сан: 1-р байр 3 500 000₮

                        2-р байр 2 500 000₮

                        3-р байр 1 500 000₮


удирдамжтай танилцана уу.