Салбарын сургалт зохион байгуулав.

0
454

2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр Хөдөлмөр, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, Эмчилгээний чанар, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтуудаар аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй”, “Хөдөлмөрийн харилцаа”, “Хоол хүнсээр дамжих өвчний дэгдэлтийн үед эрүүл мэндийн байгууллага ажиллах нь” сэдвүүдээр салбарын сургалт зохион байгууллаа. Сургалтын явцад Зөрчлийн тухай хуульд “Эрүүл мэндийн тухай”, “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай”, “Дархлаажуулалтын тухай”, “Донорын тухай”, “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай” хуулиудаас тусгагдсан заалтууддгээрийг зөрчсөн тохиолдолд авах арга хэмжээний талаар мэдээлэл өгч сонирхсон асуултад хариулт өгч ажиллав. Сургалтанд нийт 72 хүн хамрагдлаа.