Германы ахмад мэргэжилтнүүдийн албатай хамтран ажиллахаар боллоо

0
161

Манай  аймагт зочлон ирсэн Германы ахмад мэргэжилтнүүдийн албаны төслийн удирдагч Юлия Руйкерл, Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгч Б.Эрдэнэчимэг нарт лабораторийн үйл ажиллагааг танилцуулж, хими, микробиологийн чиглэлээр  зөвлөх урьж  хамтран ажиллахаар боллоо.