Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оныг “ХАРИУЦЛАГЫН ЖИЛ”, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас “ХАРИУЦЛАГА МАНЛАЙЛЛЫН ЖИЛ” болгосонтой холбогдуулан ажлын хариуцлага, сахилга батыг сайжруулах гэрээг бүх албан хаагчидтай байгууллаа.