Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторид олон улсын зөвлөх ирж ажиллалаа

0
244

Азийн хөгжлийн банкны “Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төсөл” – ийн мэргэжилтэн Б.Бурмаа, лабораторийн  чанарын удирдлагын тогтолцооны  олон улсын зөвлөх  Mannivo Savero,  Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн орон нутаг хариуцсан менежер Б.Уламбаяр нарт Мэргэжлийн хяналтын газрын Хими, нян судлалын лабораторийн үйл ажиллагааг танилцуулж, тулгамдаж буй асуудал, лабораторийн үйл ажиллагааг олон улсын ISO 17025 стандарттай уялдуулах, үл тохирол, үл нийцлийг илрүүлэх зэрэг асуудлаар санал солилцлоо.