Гахайн өрхийн аж ахуй эрхлэгчдэд төлөвлөгөөт шалгалт хийв

0
407

Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу гахайн 2 өрхийн аж ахуйд төлөвлөгөөт шалгалт хийв. Шалгалтын дүнг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулан шийдвэрлэх болно.