Гамшгаас хамгаалах сургалтанд хамрагдлаа

0
378

Аймгийн Онцгой байдлын газраас “Гамшгийн тухай ерөнхий ойлголт, Гал түймрийн аюулгүй байдал, Гамшгаас хамгаалах тухай болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Мэргэжлийн ангийн дүрэм”-ээр нийт улсын байцаагч, алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.