Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын улсын их хурал, засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлт жилийн эцсийн байдлаар