Орон нутагт хүүхэд хамгааллын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах зорилгоор аймгийн Засаг дарга захирамж гаргалаа

0
261

Засгийн газрын 2018 оны 19 дүгээр тогтоол, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2018 оны А/71 дүгээр тушаалын хэрэгжилтийг хангуулахаар Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/24 тоот захирамж гаргалаа.