Лабораторийн 7 хоногийн шинжилгээний мэдэээлэл

0
287

Аж ахуй нэгж, иргэний хүсэлтээр 29 дээжинд 148 үзүүлэлтээр шинжилгээг гүйцэтгэж, 1 сорьц 1 үзүүлэлтээр стандартын шаардлага хангаагүй гарсан дүнтэй байна.