2019 оны төлөвлөгөө баталлаа

0
595

Төсвийн шууд захирагч менежерийн, менежер төрийн жинхэнэ албан хаагч, ажилтнуудын төлөвлөөг, төсвийн шууд захирагч байгууллагын ёс зүйн хороо, сургалтын баг, эрсдэлийн удирдлагын баг, дотоод хяналтын багийн төлөвлөгөөг тус тус батлав. Төлөвлөгөө батлах үйл ажиллагааны үеэр Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагаа иргэд, олон нийтэд сурталчлан таниулах, нийтийн аюулгүй байдалтай холбоотой болон цаг үеийн шинж чанартай мэдээ мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг зөвлөмж зэргийг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор орон нутгийн Залуусын телевиз, МҮОНР-ийн Говьсүмбэр аймаг дахь сурвалжлагч Т.Болдбаатар, Давхар дэлгэц ХХК-ийн Говьсүмбэр аймаг дахь сурвалжлагч Д.Уранцэнгэл нартай хамтран ажиллах гэрээг үзэглэлээ.