2018 оны санхүүгийн тайлангаар “Зөрчилгүй санал дүгнэлтийн гэрчилгээ” гардан авлаа

2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын шалгалтаар манай байгууллага “Зөрчилгүй’ санал дүгнэлт авч, “Зөрчилгүй санал дүгнэлтийн гэрчилгээг’ 2019 оны 02-р сарын 22-ны өдөр гардан авлаа.