СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

0
210

Цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Сүмбэр сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн сурагчдад Улаан бурхан, Салхин цэцэг, Гар хөл амны өвчин тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, Хоол хүнсний аюулгүй хэрэглээ, Хуванцар савны аюулгүй хэрэглээ зэрэг сэдвүүдээр хэрэглэгчийн сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтын явцад 6 төрлийн 160ш зөвлөмж материал тарааж ажиллаа.