Цахим сургалт зохион байгуулав

0
217

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газартай хамтран ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэлийн тогооч, нярав, эмч, удирдах албан тушаалтнуудыг хамруулан “Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны илчлэг, тэжээллэг байдал, түүнд хийсэн хяналт шинжилгээний дүн” сэдэвт салбарын сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтанд ЕБС, СӨБ-уудын нийт 24 хүнийг хамруулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар чиглэл өгч ажиллаа.