Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагаа болон улсын байцаагч, албан хаагчтай холбоотой санал хүсэлт, гомдол мэдээллийг хүлээн авч байна.

0
299