Аж ахуйн нэгж, байгууллагад дотоод хяналтыг бэхжүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгууллаа

0
247

Мэргэжлийн хяналтын ажилтны өдрийг тохиолдуулан байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, Засгийн газрын 311 дүгээр тогоол, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал, шилэн хяналтын цахим системийн талаар мэдээлэл өгөх, хэлэлцэх, санал хүсэлт хүлээн авах, хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2019.06.06-ны өдөр “АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА ДОТООД ХЯНАЛТАА САЙЖРУУЛЬЯ” уриан доор 1 өдрийн сургалт, өдөрлөг зохион байгууллаа. Өдөрлөгт орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБайгууллагын дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтны төлөөлөл болох 60 хүн хамрагдаж, судалсан сэдвийн хүрээнд “Батламж” гардан авлаа.