ИРГЭДТЭЙ АЖИЛЛАХ НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

0
96

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн харьяа агентлагуудаас зохион байгуулсан нээлттэй өдөрлөгөөр байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан, иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас санал хүсэлт авч ажиллаа.

Энэхүү өдөрлөг нь 6 дугаар сарын 25, 26-ны өдрүүдэд Шивээговь, Баянтал сумдад зохион байгулагдах тул иргэд хөдөлмөрчид өргөнөөр оролцоно уу.