Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн 14 хоногийн мэдээ

0
126
Лабораторийн нэр Шинжлэгдсэн сорьцын тоо Нийт үзүүлэлт Шаардлага хангаагүй сорьц Төлбөр / мян.төг /
Төлбөртэй Төлбөргүй
Нян судлал 28 74 1 331500 19500
   ХИМИ 7 56 282100