ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ТАНДАЛТ СУДАЛГАА ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

0
142

Эзэнгүй үүсгүүрийн эрэл хийх, орхигдсон байж болзошгүй цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангуулах, цацрагийн үүсгүүрийн байршлыг тогтоож, шинж чанарыг тодорхойлох, цацрагийн болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэрийлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх зорилгоор тандалт судалгааг аймгийн Цэргийн штаб, Онцгой байдлын газартай хамтран хийж гүйцэтгэж байна. Тандалт судалгаанд аймгийн нутаг дэсвгэр дэх хаягдал төмөр цуглуулах болон боловсруулах цэг, цэргийн анги, нэгтгэлүүд байрлаж байсан талбай, объектууд болон бусад газруудыг хамруулах юм.