“Боржигин 2019” наадмын үеэр худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж, иргэдэд сургалт зохион байгууллаа.

0
283

Боржигон наадмын үеэр хүнсний худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах ААНБ, иргэдэд хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаарх сургалтыг 2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран зохион байгуулж,  нийт 34 ААНБ, иргэнийг хамруулж, зөвлөгөө өгч ажиллаа.