МЭДЭГДЭЛ

0
289

2019 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдрийн medeemns.club-д “ХҮҮХЭД ХУЛГАЙЛСАН ГЭХ ЭХ БАРИГЧИЙГ БАРИВЧИЛЖЭЭ” гарчигтай мэдээлэлд  ашигласан зураг нь манай байгууллагын  2017 онд хийгдсэн хяналт шалгалтын зураг ба энэ тухай бид цагдаагийн байгууллагад хандаж  шалгуулж байна.