Сүүн зайрмагны үйлдвэрлэл, худалдаа эрхэлж буй 2 иргэний үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийжээ

0
65

МХЕГ-ын 01/234 тоот удирдамжийн дагуу сүүн зайрмагны үйлдвэрлэл, худалдаа эрхэлж буй 2 иргэний үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийсэн байна. Шалгалтаар нийт 18 зөрчил илрүүлж, хяналтын явцад буюу газар дээр нь зөрчлийн 33%-ийг арилгуулж, 12 заалт бүхий 2 албан шаардлага гаргаж 2 иргэнд хүргүүлж, 1 иргэнд ЗТХ-ийн холбогдох заалтын дагуу 300.000 төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч, хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн. Хяналтын явцад хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүний 3 /торх буюу печень, бүүн зайрмагны бэлдэц/ дээж,  сүүн зайрмагны машин, хүнстэй харьцах гадаргуу, багаж, хэрэгслэлээс нийт 20 арчдасны шинжилгээ авч, лабораторийн шинжилгээнд хамруулсан. Хариу гараагүй байна.