Тод Ган ХХК-ний хоолны газрын ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа.

0
111

“ШИВЭЭ ОВОО” ХХК-ийн ажилтнуудын хоолыг нийлүүлдэг Тод Ган ХХК-ний хоолны газрын ажилтнуудад  1.10.1, 1.10.2 кодтой хяналтын хуудсыг ашиглаж дотоод хяналт зохион байгуулах 4 цагийн сургалтыг албан байрандээр нь зохион байгуулав. Сургалтаар эрүүл ахуйн зохистой дадлыг хэрхэн төлөвшүүлэх, хоолны хордлого хордлогот халдвар, түүнээс  хэрхэн сэргийлэх, хоол хүнсийг хэрхэн аюулгүй бэлтгэх, хадгалах, гарыг зөв угаах, цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийн зарчим зэрэг сэдвүүдээр хүнсний чанарын болон эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч нар  мэдээлэл өгчээ.