Зам дагуух хоолны газруудад Төлөвлөгөөт бус шалгалтыг хийсэн тухай

0
296

Газрын даргын баталсан 09/127 тоот удирдамжийн дагуу зам дагуух хоолны газруудад төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг 2019 оны 10-р сарын 04-нээс  эхлэн гүйцэтгэж байна. Уг шалгалтын явцад ДСБНТ ХХК-ийн Дрейм грилл хоолны газрын үйл ажиллагааг зөрчил арилтал түр хугацаагаар зогсоож, Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу торгуулийн арга хэмжээ авав. Шалгалт үргэлжилж байна.