Мэргэжлийн хяналтын газрын албан хаагчид Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн ёслолын жагсаалд оролцлоо

0
106

Мэргэжлийн хяналтын газрын албан хаагчид болон Ус, цаг уур, орчин шинжилгээний албаны ажилчдаас бүрдсэн Мэргэжлийн болон цацрагийн хяналтын алба-ны бие бүрэлдэхүүн Говьсүмбэр аймагт явагдаж буй Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн нээлтийн үйл ажиллагааны ёслолын жагсаалд оролцож, гамшиг  ослын үед ашиглах хээрийн эд хэрэгслийн бүрдлийг Онцгой байдлын Ерөнхий газраас томилогдсон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд шалгууллаа.