Гамшгаас хамгаалах штабын дадлага сургууль үргэлжилж байна

0
19

Говьсүмбэр аймгийн засаг дарга Г.Батсуурийн Монгол улсын шадар сайдтай байгуулсан 2019 оны үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсаны дагуу Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль 2019 оны 10 дугаар сарын 09-нөөс 11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Дээрх дадлага сургуулийн төлөвлөгөөний дагуу Мэргэжлийн болон цацрагийн хяналтын албаны бие бүрэлдэхүүн штабын байр дахь дадлага сургуулийг гүйцэтгэж  газар хөдлөлтийн үеийн цагийн байдалд эрсдлийн үнэлгээ  хийж, хяналтын чиглэл бүрээр холбогдох байгууллагуудаас мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай авч, нөхцөл байдлыг тогтоон дүн шинжилгээ  хийж, зөвлөмж, мэдээллүүдийг боловсруулан, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаж байна.