Томуу, томуу төст өвчний мэдээлэл

0
50

2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний байдлаар аймгийн хэмжээнд томуу, томуу төст өвчин амбулаторийн үзлэгийн 17, түргэн тусламжийн дуудлагын 35.2 хувийг эзэлж байгаа ба өмнөх долоо хоногийн мөн үетэй харьцуулбал амбулаторийн үзлэг 3, түргэн тусламжийн дуудлага 6.4 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна

Нийт өвчлөлийн 74 хувийг 0-5 насны хүүхдийн өвчлөл эзэлж байна.