Томуу, томуу төст өвчний талаарх мэдээлэл

0
12

2020 оны 02 сарын 09-ний байдлаар аймгийн хэмжээнд томуу, томуу төст өвчин амбулаторийн үзлэгийн 7.2, түргэн тусламжийн дуудлагын 26.5 хувийг эзэлж байгаа ба өмнөх долоо хоногийн мөн үетэй харьцуулбал амбулаторийн үзлэг 6.4, түргэн тусламжийн дуудлага 23.2 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна

Нийт өвчлөлийн 93.8 хувийг 0-15 насны хүүхдийн өвчлөл эзэлж байгаа ба  үүнээс 73.6 хувийг 0-5 насны хүүхдийн өвчлөл эзэлж байна.