“ХҮҮХЭД- ЭРХЭМ ХЭРЭГЛЭГЧ” ҮНДЭСНИЙ АЯН-д нэгдлээ

0
22

Говьсүмбэр аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас эхлүүлсэн гэр бүлийн орчинд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх Хүүхэд-эрхэм хэрэглэгч аяны хүрээнд боловсруулагдсан
🏠✔️Миний гэр аюулгүй орчин үнэлгээний хуудасны дагуу Мэргэжлийн хяналтын газрын алба хаагчид өөрсдийнхөө хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангаж өөрсдийн гэрийн орчин нөхцөлийг үнэлэн #GobisumberSafetyCheckChallenge-д нэгдлээ.