2017 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

0
313

         Манай байгууллагад 2017 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар иргэнээс 35, байгууллагаас 45 өргөдөл гомдол ирсэн байна. Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 73 буюу 91,2 хувийг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг хүргүүлэв. Нийт өргөдөл гомдолын 8 буюу 10 хувийг утсаар ирсэн гомдол эзэлж байна. Шийдвэрлэх шатандаа явж байгаа 4, хугацаа болоогүй 3 өргөдөл, гомдол, хүсэлт байна. Тайлант хугацаанд ирсэн нийт өргөдөл гомдлын 58 буюу 72,5 хувийг хүсэлт, 13 буюу 16,25 хувийг өргөдөл, 11 буюу 13,75 хувийг гомдол эзэлж байна.

Санал, сэтгэгдэл үлдээх хэсэг

Энд сэтгэгдэлээ бичнэ үү
Та нэрээ энэ хэсэгт бичнэ үү